English || ภาษาไทย

                    Tips     

                                                                                  

 • วิธีการติดตั้งม่านไม้ไผ่
 • วิธีการติดตั้งมู่ลี่ไม้

วิธีการติดตั้งม่านไม้ไผ่

อุปกรณ์

  1. สว่านเจาะไม้หรือปูน 
  2. ตลับเมตร
  3. ดินสอ
  4. สกรูหัวแฉกขนาด 1 1/2 นิ้ว
  5. ขายึดตัวแอล  ทางบจก.  ออลแบมบู  จัดให้

วิธีการติดตั้ง

 1. ใช้ตลับเมตรวัดขอบหัวไม้ม่านไม้ไผ่เข้าข้างละ 3.0 ซม. และตรงกึ่งกลางตำแหน่งรูบนหัวไม้
  ที่ตัวม่านไม้ไผ่ทุกรู
 2. ใช้ตลับเมตรวัดพื้นที่ที่จะยึดขาตัวแอลจากขอบม่านไม้ไผ่เข้าข้างละ 3.0 ซม.
 3. ทาบขายึดตัวแอลกับตำแหน่งที่ต้องการเจาะ    ใช้ดินสอจุดตำแหน่งที่จะเจาะในรูของขายึดตัวแอล
 4. ใช้สว่านเจาะสกรูยึดเข้าที่ตำแหน่งที่ต้องการ
 5. ขันหางปลาที่ขายึดตัวแอลข้างใดข้างหนึ่งก่อนพอแน่น
 6. สอดม่านไม้ไผ่เข้าขายึดตัวแอลทุกตำแหน่งที่เจาะไว้และขันหางปลาให้แน่นทุกตัว
1 2 3
4 5 6

วิธีการเปลี่ยนรอกและตัวล็อค
อุปกรณ์

 1. สว่านเจาะไม้
 2. ตัวรอกหรือตัวล็อคที่ต้องการเปลี่ยน

วิธีการเปลี่ยน

 1. ถอดปมเชือกที่ผูกกับห่วงด้านหลังม่านไม้ไผ่ทุกเส้นออกมาไว้ด้านหน้า
 2. เปลี่ยนตัวล็อคใหม่โดยใช้สว่าน
 3. ร้อยเชือกผ่านตัวล็อคโดยเชือกเส้นที่ 1  ผ่านช่องล่างสุดของตัวล็อคไปยังช่องระหว่างเหล็กทองเหลืองแล้ว
  ผ่านไปลูกรอกที่ติดกัน
 4. ร้อยเชือกผ่านตัวล็อคโดยเชือกเส้นที่ 2 หรือ 3 ผ่านช่องกลางของตัวล็อคไปยังช่องระหว่างเหล็กทองเหลืองแล้ว
  ผ่านไปลูกรอกที่ติดกัน
 5. ร้อยเชือกผ่านตัวล็อคโดยเชือกเส้นสุดท้าย ผ่านช่องบนสุดของตัวล็อคไปยังช่องระหว่างเหล็กทองเหลืองแล้ว
  ผ่านไปลูกรอกที่ติดกัน
 6. ร้อยเชือกผ่านตาไก่อ้อมไปด้านหลังผ่านห่วงแต่ละตัวจนสุดและผูกปมให้แน่น
1 2 3
4 5 6

วิธีการใช้งานม่านไม้ไผ่

  1. กรณีเชือกอยู่ทางขาวมือของผู้ใช้งาน   รวบเชือกทั้งหมดแล้วดึงไปทางซ้ายจนได้ยินเสียงคลิก
  2. ค่อยๆปล่อยเชือกลงจนได้ระดับที่ต้องการ
  3. ดึงเชือกกลับไปทางขวาเบาๆเพื่อหยุด
  4. ถ้าเชือกอยู่ซ้ายมือให้ทำข้อ 1-3 ในทิศทางตรงกันข้าม

แบบพับ

แบบม้วน

วิธีการทำความสะอาดม่านไม้ไผ่

  1. เครื่องดูดฝุ่น
  2. ไม้ขนไก่ปัดฝุ่น
  3. ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ดแล้วปล่อยให้แห้งก่อนดึงขึ้นเก็บ

วิธีการติดตั้งมู่ลี่ไม


อุปกรณ์

 1. สว่านเจาะไม้หรือปูน 
 2. ตลับเมตร
 3. ดินสอ
 4. สกรูหัวแฉกขนาด 1 1/2 นิ้ว
 5. ขายึดและตัวจับกลาง  ทางบจก.  ออลแบมบู  จัดให้

วิธีการติดตั้ง

 1. ทาบขายึดกับตำแหน่งที่ต้องการเจาะ   
 2. ใช้ดินสอจุดตำแหน่งที่จะเจาะในรูของขายึดใช้สว่านเจาะสกรูยึดเข้าที่ตำแหน่งที่ต้องการ
 3. ใช้ตลับเมตรวัดความกว้างจากขายึดมาอีกด้านเท่ากับความของมู่ลี่ไม้เพิ่มอีก 0.5 ซม. 
  เช่น มู่ลี่ไม้กว้าง 1.00 เมตร ต้องวัดความกว้างจากขายึดตัวแรกมา 1.05 เมตร
 4. ใช้สว่านเจาะสกรูยึดขายึด
 5. ถ้ามู่ลี่กว้างมากกว่า 1.20 เมตรและมีขาจับกลางด้วยให้ยึดขาจับกลางตำแหน่งเยื้อง
  บันไดเทปเล็กน้อยเพื่อป้องกันการเกี่ยวบันไดเทป
 6. ใส่มู่ลี่ไม้ลงในกล่องขายึด
 7. ปิดขายึดทั้งสองด้าน
 8. ใส่บังรางที่รางเหล็กด้านบนมู่ลี่ไม้


1 2 3
4 5 6
7 8 9
     

วิธีการใช้งานมู่ลี่ไม้

  1. เชือกจะมีอยู่ 2 คู่ ทำหน้าที่บังคับขึ้น-ลง และปรับแสง
  2. ทุกครั้งก่อนการดึงขึ้น-ลงต้องปรับใบให้อยู่ในแนวระนาบ
  3. การดึงขึ้นให้รวบเชือกทั้งหมดแล้วดึงขึ้นช้าจนได้ระดับที่ต้องการและปล่อยเชือกเพื่อหยุด
  4. การปล่อยลงให้รวบเชือกทั้งหมดแล้วโยกเชือกไปอีกด้านของเชือก เช่นเชือกอยู่ด้านขวาก็ให้รวบเชือกทั้งหมดไปด้านซ้ายจนได้ยินเสียงคลิก แล้วค่อยๆปล่อยมู่ลี่ไม้ลงจนได้ระดับที่ต้องการและปล่อยเชือกเพื่อหยุด

  วิธีการทำความสะอาดมู่ลี่ไม้
   ควรดึงปรับแสงให้มืดเพื่อทำความสะอาดง่ายทั้งสองด้านโดยการ

  1. ไม้ขนไก่ปัดฝุ่น
  2. ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ดแล้วปล่อยให้แห้งก่อนดึงขึ้นเก็บ